ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
346
04 ก.ย. 2550
372 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
268
30 ส.ค. 2550
373 ขอเชิญชวนประชาชนตำบลสระแก้ว ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ อบต. พัฒนาสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2550
282
30 ส.ค. 2550
374 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551
462
27 ส.ค. 2550
375 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
302
27 ส.ค. 2550
376 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเยาวชนและยาเสพติด
243
27 ส.ค. 2550
377 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2550
258
11 ส.ค. 2550
378 ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน
396
07 ส.ค. 2550
379 ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
397
07 ส.ค. 2550
380 ประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2550
264
02 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43