ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ขอเชิญร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ช่วยกันกักเก็บน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
355
07 ม.ค. 2552
372 ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2552
447
29 ธ.ค. 2551
373 ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีมีรางวัล ประจำปี พ.ศ.2552
367
29 ธ.ค. 2551
374 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
19 ธ.ค. 2551
375 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
424
12 ธ.ค. 2551
376 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
376
11 ธ.ค. 2551
377 ประกาศการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
360
13 พ.ย. 2551
378 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
27 ต.ค. 2551
379 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
331
13 ต.ค. 2551
380 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
13 ต.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48