ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1,7 และหมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 มี.ค. 2563
22 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
28 ก.พ. 2563
23 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่องโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ก.พ. 2563
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายอินทนิน-ในญาติ-คลองลด หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ก.พ. 2563
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ก.พ. 2563
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยป้าพัน หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 ก.พ. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ก.พ. 2563
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกเขตหมู่บ้านและป้ายซอยในหมู่บ้าน บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 ก.พ. 2563
29 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายอินทนิน-ในญาติ-คลองลด หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ก.พ. 2563
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43