ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลุงไขฉิด-ศาลาสามหลัง หมู่ที่่ 7 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 เม.ย. 2563
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ 8,11 บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 เม.ย. 2563
23 ประกาศร่างขอบเขตรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 เม.ย. 2563
24 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 เม.ย. 2563
25 แผนที่ตั้งหน่วยงาน อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 เม.ย. 2563
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 1 7 และ 11 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 มี.ค. 2563
27 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1,7 และหมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 มี.ค. 2563
28 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 ก.พ. 2563
29 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่องโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งส่วนราชการภายในของ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 ก.พ. 2563
30 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45