ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
222
19 ต.ค. 2563
22 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
176
19 ต.ค. 2563
23 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
131
14 ต.ค. 2563
24 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
154
14 ต.ค. 2563
25 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
14 ต.ค. 2563
26 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 ต.ค. 2563
27 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
30 ก.ย. 2563
28 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 ก.ย. 2563
29 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
28 ก.ย. 2563
30 ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมว
127
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48