ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกเขตหมู่บ้านและป้ายซอยในหมู่บ้าน บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
19 ก.พ. 2563
52 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
11 ก.พ. 2563
53 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ ๘, ๑๑ บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
70
06 ก.พ. 2563
54 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ ๘,๑๑ บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
65
06 ก.พ. 2563
55 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ .ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 ก.พ. 2563
56 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
04 ก.พ. 2563
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
28 ม.ค. 2563
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 ม.ค. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเรื้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 ม.ค. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสงวน - น้ำทรัพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
66
20 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46