ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเรื้อย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 ม.ค. 2563
52 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสงวน - น้ำทรัพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
46
13 ม.ค. 2563
53 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนบ้านศาลาสามหลัง - บ้านหนับเภา หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
48
13 ม.ค. 2563
54 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
13 ม.ค. 2563
55 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 ม.ค. 2563
56 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 ม.ค. 2563
57 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 ม.ค. 2563
58 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
41
03 ม.ค. 2563
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
39
03 ม.ค. 2563
60 สรุปผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45