ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2552
  รายละเอียด : สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว แจ้งประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 619 คน