ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ชุดคำพูด (Theme Message) ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
17 มี.ค. 2559
222 ชุดคำพูด (Theme Message) ประจำวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 มี.ค. 2559
223 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
214
01 มี.ค. 2559
224 สาระโดยสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
11 ก.พ. 2559
225 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
143
05 ม.ค. 2559
226 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
25 ธ.ค. 2558
227 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
18 ธ.ค. 2558
228 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
17 ธ.ค. 2558
229 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
11 ธ.ค. 2558
230 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
286
17 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48