ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
28 ก.ย. 2561
172 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านทางระบบ ITAS ดาวน์โหลดเอกสาร
109
08 ก.ย. 2561
173 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
123
04 ก.ย. 2561
174 ประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ก.ย. 2561
175 ประชาสัมพันธ์แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
98
03 ก.ย. 2561
176 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
03 ก.ย. 2561
177 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
97
03 ก.ย. 2561
178 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
23 เม.ย. 2561
179 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 ก.พ. 2561
180 ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สระแก้ว
140
14 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48