ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีมีรางวัล ประจำปี พ.ศ.2552
  รายละเอียด : ส่วนการคลัง อบต.สระแก้ว ได้จัดโครงการชำระภาษีมีรางวัล ประจำปี 2552 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความกระตือรือร้นในการมาชำระภาษี ทั้ง 3 ประเภท คือ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

*ผู้ไปชำระก่อน มีสิทธิ์ก่อน รับรางวัลทันที *
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม เป็นต้นไป จนกว่าของรางวัลจะหมด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 383 คน