ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 พ.ย. 2563
2 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 พ.ย. 2563
3 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
19 ต.ค. 2563
4 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
7
19 ต.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 ต.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
51
14 ต.ค. 2563
7 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ต.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
30 ก.ย. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมว
28
16 ก.ย. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะอันตราย
39
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45