ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ร.ร.สระแก้วรัตนวิทย์
791
29 พ.ค. 2550
422 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายรอบสระน้ำลุ่มไม้ไผ่ ม.5 ต.สระแก้ว
271
28 พ.ค. 2550
423 สนง.จัดหางานจังหวัดนครฯ ขอเลื่อนกำหนดการจัดงานนัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ
312
24 พ.ค. 2550
424 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายหัวคู- ปลักดุก ม.9
305
24 พ.ค. 2550
425 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแก้กฏหมายให้กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านเกษียณราชการเมื่ออายุ 60 ปี
1202
21 พ.ค. 2550
426 อบต.สระแก้ว ขอเชิญท่านเข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในวันที่ 12 พ.ค.50
488
11 พ.ค. 2550
427 กระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ของ อบต.สระแก้ว
315
09 พ.ค. 2550
428 สนง.จัดหางานจังหวัดนครฯ กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ" ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.50
457
08 พ.ค. 2550
429 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาแห่งชาติ"
435
07 พ.ค. 2550
430 ขอเชิญราษฏรหมู่ที่ 5 ต.สระแก้ว ทุกท่าน เข้าร่วมในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
292
07 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45