ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 ม.ค. 2561
182 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 ม.ค. 2561
183 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
144
04 ม.ค. 2561
184 ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
89
25 ธ.ค. 2560
185 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
113
22 ธ.ค. 2560
186 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
20 ธ.ค. 2560
187 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
86
20 ธ.ค. 2560
188 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ ปละในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
15 พ.ย. 2560
189 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
25 ต.ค. 2560
190 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48