ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
09 มี.ค. 2564
12 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
09 มี.ค. 2564
13 อบต.สระแก้ว ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
02 มี.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
16 ก.พ. 2564
15 สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
25 ธ.ค. 2563
16 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
27 พ.ย. 2563
17 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
27 พ.ย. 2563
18 ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
279
26 พ.ย. 2563
19 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
291
02 พ.ย. 2563
20 สรุปผลการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
27 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48