ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ธ.ค. 2563
12 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 พ.ย. 2563
13 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส3) ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 พ.ย. 2563
14 ประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
214
26 พ.ย. 2563
15 ประกาศ เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
02 พ.ย. 2563
16 สรุปผลการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
27 ต.ค. 2563
17 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
19 ต.ค. 2563
18 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ดาวน์โหลดเอกสาร
116
19 ต.ค. 2563
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
71
14 ต.ค. 2563
20 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
96
14 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48