ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
26 ก.พ. 2561
152 ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สระแก้ว
85
14 ก.พ. 2561
153 โครงการส่งเสริมรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ก.พ. 2561
154 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ม.ค. 2561
155 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 ม.ค. 2561
156 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
04 ม.ค. 2561
157 ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
57
25 ธ.ค. 2560
158 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
82
22 ธ.ค. 2560
159 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
20 ธ.ค. 2560
160 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
56
20 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45