ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำ - หนับเภา ตอนที่3 หมู่ที่7ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
22 ส.ค. 2562
82 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรเพหาญ หมู่ที่6ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
22 ส.ค. 2562
83 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก 2 ตอนที่5 หมู่ที่9 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
22 ส.ค. 2562
84 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสร้าง หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
22 ส.ค. 2562
85 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่5 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ส.ค. 2562
86 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสร้าง หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ส.ค. 2562
87 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู ถึงปลักดุก2 ตอนที่ 5 หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
50
20 ส.ค. 2562
88 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำ ถึงหนับเภา ตอนที่ 3 หมู่ที่7 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ส.ค. 2562
89 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรเพหาญ หมู่ที่6 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ส.ค. 2562
90 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนากุน หมู่ที่ ต ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
49
26 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45