ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
28 ต.ค. 2562
82 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
18 ต.ค. 2562
83 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 ต.ค. 2562
84 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
17 ต.ค. 2562
85 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
16 ต.ค. 2562
86 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
08 ต.ค. 2562
87 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ต.ค. 2562
88 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 ก.ย. 2562
89 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
03 ก.ย. 2562
90 เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46