ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
32
03 มิ.ย. 2562
82 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 มิ.ย. 2562
83 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
03 มิ.ย. 2562
84 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 มิ.ย. 2562
85 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 มิ.ย. 2562
86 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 มิ.ย. 2562
87 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
10 พ.ค. 2562
88 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 เม.ย. 2562
89 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลสระแก้วคัพ ครั้งที่ 26 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
29 มี.ค. 2562
90 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
14
24 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43