ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 ต.ค. 2562
92 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ต.ค. 2562
93 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
18 ก.ย. 2562
94 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ก.ย. 2562
95 เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 ก.ย. 2562
96 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่5 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 ส.ค. 2562
97 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำ - หนับเภา ตอนที่3 หมู่ที่7ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
22 ส.ค. 2562
98 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรเพหาญ หมู่ที่6ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
22 ส.ค. 2562
99 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก 2 ตอนที่5 หมู่ที่9 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
22 ส.ค. 2562
100 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสร้าง หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
22 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47