ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
20 มี.ค. 2562
92 ประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว เรื่องขอความร่วมมือสำรวจการดำเนินการทำหมันถาวรให้แก่สุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๒
20
13 มี.ค. 2562
93 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล สระแก้วคัพ ครั้งที่ 26 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
11 มี.ค. 2562
94 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 มี.ค. 2562
95 ประชาสัมพันธ์การจัดทำ แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ก.พ. 2562
96 ประกาศการแก้ไขปัญหาจากการเสนอของประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ก.พ. 2562
97 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
52
30 ม.ค. 2562
98 ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 ม.ค. 2562
99 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ม.ค. 2562
100 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43