ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนากุน หมู่ที่ ต ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
50
26 ก.ค. 2562
92 ป้องกันและแก้ไชปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 ก.ค. 2562
93 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 มิ.ย. 2562
94 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 มิ.ย. 2562
95 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 มิ.ย. 2562
96 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 มิ.ย. 2562
97 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 มิ.ย. 2562
98 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 มิ.ย. 2562
99 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
03 มิ.ย. 2562
100 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45