ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 อบต.สระแก้ว เชิญชวนทุกท่านออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 - 16.00 น. ดาวน์โหลดเอกสาร
206
26 ก.ค. 2559
192 ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชมและเที่ยวงานประจำปีตำบลสระแก้ว "เชื้อเจ้าเข้าทรง ทวดกลาย" ดาวน์โหลดเอกสาร
283
26 เม.ย. 2559
193 สรุปโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้ (14 จังหวัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
31 มี.ค. 2559
194 ชุดคำพูด (Theme Message) ประจำวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
17 มี.ค. 2559
195 ชุดคำพูด (Theme Message) ประจำวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
02 มี.ค. 2559
196 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
133
01 มี.ค. 2559
197 สาระโดยสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
11 ก.พ. 2559
198 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
67
05 ม.ค. 2559
199 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
25 ธ.ค. 2558
200 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
18 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45