ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
17 ธ.ค. 2558
202 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
11 ธ.ค. 2558
203 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
17 ก.ย. 2558
204 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
14 ก.ย. 2558
205 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
231
27 ส.ค. 2558
206 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
29 ก.ค. 2558
207 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
23 ก.ค. 2558
208 คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
124
21 ก.ค. 2558
209 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
06 ก.ค. 2558
210 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45