ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 มี.ค. 2559
212 สาระโดยสรุปเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
11 ก.พ. 2559
213 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 ม.ค. 2559
214 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
25 ธ.ค. 2558
215 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
18 ธ.ค. 2558
216 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
17 ธ.ค. 2558
217 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 ธ.ค. 2558
218 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
17 ก.ย. 2558
219 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
14 ก.ย. 2558
220 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
257
27 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47