ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2551 และกำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
13 ต.ค. 2551
332 เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ครั้งแรก
607
06 ต.ค. 2551
333 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง นายกอบต.และ ส.อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
256
25 ก.ค. 2551
334 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
267
23 ก.ค. 2551
335 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2551
345
03 ก.ค. 2551
336 ประกาศใช้แผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2552 - 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
273
30 มิ.ย. 2551
337 ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมรับฟังการประสภา อบต.สระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2551
498
13 มิ.ย. 2551
338 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
536
07 เม.ย. 2551
339 อบต.สระแก้ว รับสมัครเทพีสงกรานต์ ประจำปี 2551
498
04 เม.ย. 2551
340 ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอล
252
30 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43