ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู - ปลักดุก 2 ตอนที่5 หมู่ที่9 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
22 ส.ค. 2562
112 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสร้าง หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
22 ส.ค. 2562
113 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่5 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
119
20 ส.ค. 2562
114 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสร้าง หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
133
20 ส.ค. 2562
115 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู ถึงปลักดุก2 ตอนที่ 5 หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
130
20 ส.ค. 2562
116 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำ ถึงหนับเภา ตอนที่ 3 หมู่ที่7 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
126
20 ส.ค. 2562
117 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรเพหาญ หมู่ที่6 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
128
20 ส.ค. 2562
118 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนากุน หมู่ที่ ต ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
129
26 ก.ค. 2562
119 ป้องกันและแก้ไชปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
18 ก.ค. 2562
120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
27 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48