ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ช่วยกันกักเก็บน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน
  รายละเอียด :

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ขอเชิญชวนพี่น้อง และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ช่วยกันกักเก็บน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อการอุปโภค  และการใช้นำในการเกษตร 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 371 คน