ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิ์์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
23 ม.ค. 2562
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 ม.ค. 2562
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ม.ค. 2562
104 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
05 ม.ค. 2562
105 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
113
02 ม.ค. 2562
106 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 ธ.ค. 2561
107 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
27 ธ.ค. 2561
108 ประชาสัมพันธ์แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
19 ธ.ค. 2561
109 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
19 ธ.ค. 2561
110 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
07 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43