ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 มิ.ย. 2562
102 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 มิ.ย. 2562
103 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 พ.ค. 2562
104 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 เม.ย. 2562
105 โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลสระแก้วคัพ ครั้งที่ 26 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 มี.ค. 2562
106 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 มี.ค. 2562
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 มี.ค. 2562
108 ประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว เรื่องขอความร่วมมือสำรวจการดำเนินการทำหมันถาวรให้แก่สุนัขและแมว ประจำปี ๒๕๖๒
40
13 มี.ค. 2562
109 รับสมัครเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล สระแก้วคัพ ครั้งที่ 26 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 มี.ค. 2562
110 ประชาสัมพันธ์การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45