ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
17 ต.ค. 2562
102 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
112
16 ต.ค. 2562
103 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 ต.ค. 2562
104 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 ต.ค. 2562
105 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
18 ก.ย. 2562
106 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
03 ก.ย. 2562
107 เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 ก.ย. 2562
108 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่5 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 ส.ค. 2562
109 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำ - หนับเภา ตอนที่3 หมู่ที่7ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
22 ส.ค. 2562
110 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรเพหาญ หมู่ที่6ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
22 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48