ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551 ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เพื่อให้สภา อบต.ได้ดำเนินการตามภารกิจหน้าที่ ประกอบกับ นายกอบต.ได้เสนอญัติติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2552 และขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 387 คน