ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
09 ม.ค. 2562
122 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 ม.ค. 2562
123 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
05 ม.ค. 2562
124 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
02 ม.ค. 2562
125 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
27 ธ.ค. 2561
126 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 ธ.ค. 2561
127 ประชาสัมพันธ์แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
19 ธ.ค. 2561
128 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
19 ธ.ค. 2561
129 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
07 ธ.ค. 2561
130 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
06 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45