ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่5 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
28
20 ส.ค. 2562
72 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป้าสร้าง หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ส.ค. 2562
73 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวคู ถึงปลักดุก2 ตอนที่ 5 หมู่ที่10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ส.ค. 2562
74 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังกำ ถึงหนับเภา ตอนที่ 3 หมู่ที่7 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
27
20 ส.ค. 2562
75 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไทรเพหาญ หมู่ที่6 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
30
20 ส.ค. 2562
76 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนากุน หมู่ที่ ต ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
26 ก.ค. 2562
77 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 มิ.ย. 2562
78 ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
17 มิ.ย. 2562
79 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 มิ.ย. 2562
80 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
37
03 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43