ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ต.ค. 2562
72 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
18 ต.ค. 2562
73 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 ต.ค. 2562
74 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ และในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
16 ต.ค. 2562
75 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
08 ต.ค. 2562
76 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 ต.ค. 2562
77 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
18 ก.ย. 2562
78 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 ก.ย. 2562
79 เผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ก.ย. 2562
80 ประกาศผู้ชนะกาารเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่5 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45