ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
148
02 ม.ค. 2562
132 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 ธ.ค. 2561
133 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
27 ธ.ค. 2561
134 ประชาสัมพันธ์แบบเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 ธ.ค. 2561
135 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
19 ธ.ค. 2561
136 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ธ.ค. 2561
137 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
06 ธ.ค. 2561
138 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
04 ธ.ค. 2561
139 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 พ.ย. 2561
140 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
32
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46