ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประชาสัมพันธ์แจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อบต.สระแก้ว
66
14 ก.พ. 2561
132 โครงการส่งเสริมรณรงค์ชุมชนปลอดขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
02 ก.พ. 2561
133 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
22 ม.ค. 2561
134 ประชาสัมพันธ์การจัดองค์ความรู้ และรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
43
11 ม.ค. 2561
135 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
91
04 ม.ค. 2561
136 ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 ธ.ค. 2560
137 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
62
22 ธ.ค. 2560
138 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ธ.ค. 2560
139 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ธ.ค. 2560
140 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ ปละในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
15 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43