ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 อบต.สระแก้ว ขอเชิญร่วมงานมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2551
244
28 มี.ค. 2551
362 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2551
300
26 มี.ค. 2551
363 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสุขภาพอนามัยประชาชน
435
01 มี.ค. 2551
364 ประชาสัมพันธ์โครงการสระแก้ววิชาการ
342
18 ก.พ. 2551
365 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ
470
17 ก.พ. 2551
366 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องการวางมาตรการจูงใจและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
574
15 ก.พ. 2551
367 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจ
440
10 ก.พ. 2551
368 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2551
321
01 ก.พ. 2551
369 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2552-2554)
440
22 ม.ค. 2551
370 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำ
301
16 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45