ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล"สระแก้วคัพ" ครั้งที่ 17
592
27 มี.ค. 2552
362 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ตลาด พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
559
18 มี.ค. 2552
363 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
714
18 มี.ค. 2552
364 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการทำปุ๋ยหมัก
336
16 มี.ค. 2552
365 ขอเชิญส่งทีมฟุตบอล 11 คน เข้าร่วมแข่งขัน
367
16 มี.ค. 2552
366 การออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี (พ.ศ.2553-2555)
526
17 ก.พ. 2552
367 โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2552
347
05 ก.พ. 2552
368 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
310
29 ม.ค. 2552
369 ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องรับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง และเส้นทางชำรุดเสียหาย ดาวน์โหลดเอกสาร
281
16 ม.ค. 2552
370 ขอเชิญร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ช่วยกันกักเก็บน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
314
07 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48