ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเหยงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว
319
18 พ.ย. 2550
412 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน
345
18 พ.ย. 2550
413 ประชาสัมพันธ์โครงการ อบต.เยี่ยมเยียนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2551
304
16 พ.ย. 2550
414 ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณี ลอยกระทง 2550 ณ สวนสาธารณะบ้านกาพระ หมู่ที่ 10
380
12 พ.ย. 2550
415 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนนตำบล
341
11 ก.ย. 2550
416 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในญาติ - ปลักดุก หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว
340
11 ก.ย. 2550
417 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
332
11 ก.ย. 2550
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2551
514
11 ก.ย. 2550
419 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องผลการสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก
399
04 ก.ย. 2550
420 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2550
319
30 ส.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48