ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 เม.ย. 2563
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 เม.ย. 2563
43 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำทรัพย์-ทุ่งปรือ หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
85
13 เม.ย. 2563
44 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลุงไขฉิด-ศาลาสามหลัง หมู่ที่่ 7 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 เม.ย. 2563
45 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ 8,11 บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
77
07 เม.ย. 2563
46 ประกาศร่างขอบเขตรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
07 เม.ย. 2563
47 ขยายเวลาประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
03 เม.ย. 2563
48 แผนที่ตั้งหน่วยงาน อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 เม.ย. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ที่ 1 7 และ 11 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
78
13 มี.ค. 2563
50 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนในพื้นที่ หมู่ที่ 1,7 และหมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48