ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ ๘, ๑๑ บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
43
06 ก.พ. 2563
42 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ ๘,๑๑ บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
38
06 ก.พ. 2563
43 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ .ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
04 ก.พ. 2563
44 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ก.พ. 2563
45 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
28 ม.ค. 2563
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนสายตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
20 ม.ค. 2563
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเรื้อย หมู่ที่ 2 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ม.ค. 2563
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสงวน - น้ำทรัพย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
37
20 ม.ค. 2563
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนสายบ้านศาลาสามหลัง - บ้านหบับเภา หมู่ที่ 7 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
34
20 ม.ค. 2563
50 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเรื้อย หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
13 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45