ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้ประกาศใช้แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลสามปีและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน