ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยป้าพัน หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
24 ก.พ. 2563
62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
24 ก.พ. 2563
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งป้ายบอกเขตหมู่บ้านและป้ายซอยในหมู่บ้าน บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ตำบลสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
24 ก.พ. 2563
64 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายอินทนิน-ในญาติ-คลองลด หมู่ที่ 8 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
139
19 ก.พ. 2563
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประดู่ หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ก.พ. 2563
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยป้าพัน หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ก.พ. 2563
67 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
19 ก.พ. 2563
68 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกเขตหมู่บ้านและป้ายซอยในหมู่บ้าน บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
19 ก.พ. 2563
69 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ก.พ. 2563
70 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ ๘, ๑๑ บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
140
06 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48