ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยป้าพัน หมู่ที่ 10 ตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 ก.พ. 2563
62 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
19 ก.พ. 2563
63 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งป้ายบอกเขตหมู่บ้านและป้ายซอยในหมู่บ้าน บ้านในญาติ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
19 ก.พ. 2563
64 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
11 ก.พ. 2563
65 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ ๘, ๑๑ บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 ก.พ. 2563
66 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านอินทนิน - บ้านในญาติ หมู่ที่ ๘,๑๑ บ้านอินทนิน, บ้านในญาติ ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 ก.พ. 2563
67 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ .ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 ก.พ. 2563
68 ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
04 ก.พ. 2563
69 เครื่องออกกำลังกาย สนามกีฬา อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
35
04 ก.พ. 2563
70 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
28 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48