ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 ธ.ค. 2560
162 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดาวน์โหลดเอกสาร
91
22 ธ.ค. 2560
163 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ นายก อบต.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 ธ.ค. 2560
164 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 ธ.ค. 2560
165 ประชาสัมพันธ์โครงการบริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง นอกเวลาราชการ ปละในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
15 พ.ย. 2560
166 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
25 ต.ค. 2560
167 ประกาศการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 ต.ค. 2560
168 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
12 ต.ค. 2560
169 สรุปผลการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
12 ต.ค. 2560
170 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45