ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์การประกาศปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 12 กระบวนการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 336 คน