ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
29 ม.ค. 2562
142 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
136
25 ม.ค. 2562
143 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
25 ม.ค. 2562
144 ประกาศรายชื่ิอผู้มีสิทธิ์์สอบ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
23 ม.ค. 2562
145 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 ม.ค. 2562
146 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 ม.ค. 2562
147 ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บ ดาวน์โหลดเอกสาร
148
05 ม.ค. 2562
148 ประกาศ อบต.สระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
209
02 ม.ค. 2562
149 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report) ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
27 ธ.ค. 2561
150 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48