ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
18 ต.ค. 2561
142 การจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ต.ค. 2561
143 แจ้งเตือนอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม และคลื่นลมแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
15
04 ต.ค. 2561
144 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ก.ย. 2561
145 ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านทางระบบ ITAS ดาวน์โหลดเอกสาร
64
08 ก.ย. 2561
146 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
80
04 ก.ย. 2561
147 ประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ของ อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 ก.ย. 2561
148 ประชาสัมพันธ์แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อบต.สระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 ก.ย. 2561
149 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ก.ย. 2561
150 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561
52
03 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45