ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 โครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2552
333
05 ก.พ. 2552
352 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
295
29 ม.ค. 2552
353 ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่องรับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง และเส้นทางชำรุดเสียหาย ดาวน์โหลดเอกสาร
267
16 ม.ค. 2552
354 ขอเชิญร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสระแก้ว ช่วยกันกักเก็บน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
301
07 ม.ค. 2552
355 ขอเชิญร่วมงานประเพณีทำบุญให้ทานไฟ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2552
390
29 ธ.ค. 2551
356 ประชาสัมพันธ์โครงการชำระภาษีมีรางวัล ประจำปี พ.ศ.2552
309
29 ธ.ค. 2551
357 ประกาศการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
19 ธ.ค. 2551
358 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
368
12 ธ.ค. 2551
359 ประกาศใช้แผนอัตรากำลังสามปีและกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้างสี่ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
319
11 ธ.ค. 2551
360 ประกาศการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
303
13 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46