ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
14 ก.ย. 2558
232 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
309
27 ส.ค. 2558
233 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
320
29 ก.ค. 2558
234 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
23 ก.ค. 2558
235 คู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
197
21 ก.ค. 2558
236 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
06 ก.ค. 2558
237 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 มิ.ย. 2558
238 ประกาศใช้แผนยุธศาสตร์การพัฒนา.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
09 มิ.ย. 2558
239 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
262
27 เม.ย. 2558
240 ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล "สระแก้วคัพ" ครั้งที่ ๒๒
230
22 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48