ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเยาวชนสานฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้คนพิการ
  รายละเอียด :   ด้วยนักศึกษาชมรมอินทรีย์สานฝัน หลักสูตรพัฒนาชุมชน คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันคนพิการในวันที่  1  สิงหาคม  2553  เวลา  09.00 น. จึงขอเชิญท่านที่มีจิตอาสาเข้าร่วมโครงการได้ ณ  ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน