ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 334 คน