ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุม อบต.สระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ประจำปี 2553  ครั้งที่ 1/2553  ในวันที่  25  มิถุนายน  2553  เวลา  10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว   จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ใหประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 307 คน