ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 งวดที่ 3
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2553 งวดที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 334 คน