ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2554
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 310 คน