ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว ขอเชิญประชาชนทุกท่านและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2552 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สระแก้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 277 คน