ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานบัณทิตน้อย ประจำปี ๒๕๕๕
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมงานบัณทิตน้อย                 ประจำปี  ๒๕๕๕   ในวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๕         เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.                               ณ  อาคารอเนกประสงค์อบต.สระแก้ว 


 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  เป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนในการศึกษาระดับปฐมวัย  พร้อมทั้งการแสดงบนเวทีของเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  ๔  ศูนย์   

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 287 คน