ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.สระแก้ว ขอประชาสัมพันธ์คำประกาศถวายสดุดี เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ ๑๒๐ ปี
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์คำประกาศถวายสดุดี  เนื่องในวันที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย  ครบรอบ  ๑๒๐  ปี  เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาท  ภารกิจ  หน้าที่  นโยบายและผลดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย  ตลอดจนเป็นการรำลึกถึงพระเกียตริคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  รายละเอียดดังนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 302 คน