ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมว
  รายละเอียด : ด้วย มูลนิธิซอยดอกร์ (Soi Dog) ให้บริการจัดทำหมันสุนัขและแมวฟรีในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว โดยให้เจ้าของสุนัขและแมวที่มีความประสงค์จะทำหมันสุนัขและแมวต้องไปยื่นลงทะเบียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กลาย (ใกล้สำนักงาน อบต.กลาย) หมู่ที่ 3 ตำบลกลาย ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เมื่อลงทะเบียนแล้วทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะนัดหมายวันเวลาที่จะนำสุนัขและแมวไปทำหมัน โดยเฉพาะสุนัขทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิจะมารับถึงบ้านพักเจ้าของสุนัข หากเป็นแมวให้เจ้าของนำพาไปเอง หรือในกรณีที่จะจับสุนัขไปทำหมันก็ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิมาจับให้ก็ได้

ดังนั้น เพื่อให้การบริการจัดทำหมันสุนัขและแมวฟรีได้ทั่วถึง และประชาชนเจ้าของสุนัขและแมวที่มีความประสงค์จะทำหมันได้รับบริการฟรีและทั่วถึง จึงขอความร่วมมือท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเข้ารับบริการต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน