ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะอันตราย
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว จะดำเนินการไปจัดเก็บขยะอันตราย ณ จุดต่าง ๆ ในหมู่บ้านตำบลสระแก้ว ทั้ง 11 หมู่บ้าน ปีละ 2 ครั้ง สำหรับรอบนี้จะดำเนินการจัดเก็บ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 หากท่านมีขยะอันตราย สามารถเก็บรวบรวมมาไว้ ณ จุดทิ้งขยะสีแดงได้
1.หลอดฟลูออเรสเซนต์
2.แบตเตอรี่
3.กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง
4.ภาชนะเคมี
5.ซากอิเลคทรอกนิกส์
6.อื่น ๆ

จุดทิ้งขยะอันตรายในตำบลสระแก้ว
หมู่ 1 ศาลาอเนกประสงค์บ้านชุมโลง
หมู่ 2 ร้านค้าชุมชนบ้านน้ำตก
หมู่ 3 บ้านสมาชิก อบต.สมพงษ์
หมู่ 4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (บ้าน อ.ทนงค์)
หมู่ 5 ร้านค้าเจ้กิ้ม สี่แยกสระแก้ว
หมู่ 6 ศาลาอเนกประสงค์บ้านนากุน
หมู่ 7 ศาลาอเนกประสงค์บ้านศาลาสามหลัง
หมู่ 8 ศาลาอเนกประสงค์บ้านอินทนิน
หมู่ 9 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหัวคู
หมู่ 10 ร้านค้า สอบต.นายสมพร ทองใบ
หมู่ 11 ศาลาอเนกประสงค์บ้านในญาติ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน