ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 ต.ค. 2563
2 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 ต.ค. 2563
3 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
01 ต.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การทำหมันสุนัขและแมว
10
16 ก.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บขยะอันตราย
26
20 ก.ค. 2563
7 ผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
17 ก.ค. 2563
8 กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
17 มิ.ย. 2563
9 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลุงไขฉิด-บ้านศาลาสามหลัง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 เม.ย. 2563
10 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำทรัพย์-ทุ่งปรือ หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43