ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 สนง.จัดหางานจังหวัดนครฯ ขอเลื่อนกำหนดการจัดงานนัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ
388
24 พ.ค. 2550
452 ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายหัวคู- ปลักดุก ม.9
379
24 พ.ค. 2550
453 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบแก้กฏหมายให้กำนัน - ผู้ใหญ่บ้านเกษียณราชการเมื่ออายุ 60 ปี
1276
21 พ.ค. 2550
454 อบต.สระแก้ว ขอเชิญท่านเข้าร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ ในวันที่ 12 พ.ค.50
564
11 พ.ค. 2550
455 กระบวนการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน ของ อบต.สระแก้ว
390
09 พ.ค. 2550
456 สนง.จัดหางานจังหวัดนครฯ กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงาน มหกรรมอาชีพ" ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค.50
530
08 พ.ค. 2550
457 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาแห่งชาติ"
512
07 พ.ค. 2550
458 ขอเชิญราษฏรหมู่ที่ 5 ต.สระแก้ว ทุกท่าน เข้าร่วมในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
365
07 พ.ค. 2550
459 อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนท่านมาใช้บริการห้องข้อมูลข่าวสารประจำตำบล
420
07 พ.ค. 2550
460 ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย คู่ผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์
495
04 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48