ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.สระแก้ว ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ "ธรรมะกับยาเสพติด"
  รายละเอียด :

อบต.สระแก้ว  ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมโครงการ  "ธรรมะกับยาเสพติด"  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็ก  เยาวชน  และครอบครัว  ได้นำธรรมะเข้ามาใช้  เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการแพร่ระบาดของยาเสพติด  และสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัว


ในระหว่างวันที่  ๙ - ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ณ  วัดนากุน  ตำบลสระแก้ว  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช


 


โดย.....กลุ่มเป้าหมายเป็นพ่อหรือแม่  กับลูก  (ครอบครัวละ  ๒  คน) 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 326 คน