ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554
  รายละเอียด :  อบต.สระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.สระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่  5  สิงหาคม  2554  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สระแก้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 328 คน