ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2554
  รายละเอียด : อบต.สระแก้ว ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2554 ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2554  เวลา  10.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.สระแก้ว
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 380 คน